نحوه استفاده از برنامه استخراج ذغال سنگ با استفاده از انرژی

BBCPersian.com

توليد انرژی برق از ذغال سنگ، يکی از برنامه ها در دستور کار وزارت معادن و صنايع افغانستان است.

برگشت به بالا