کلکته چیزی برای دسته php یافت نشد

اوپانیشاد

اوپانیشادها (تلفظ دقیق‌تر ولی کمتر رایج: اوپَه‌نیشَدها) یا ودانتا از کهنترین متون مینوی آئین هندو

برگشت به بالا