قطر سنگ تراش سوراخ

دستگاه سی ان سی تراش گوی و صراحی سنگی

ویدیو بعدی تراش صراحی گرد با سی ان سی سنگ و دیسک از کانال مجتبی دلشاد cncborna.com

برگشت به بالا