سیمان کلینکر در S Paulo برزیل

تور نمایشگاه سیمان و بتن برزیل

تور نمایشگاه سیمان و بتن برزیل در شهر سائو پائولو از ۰۴ آذر ۱۳۹۹ تا ۰۶ ۰۶ آذر ۱۳۹۹ برگزار می

برگشت به بالا