سلول بزرگ فلوتاسیون با نسبت بزرگ برای فروش

برای خرد کردن مواد ورودی با سایز بزرگ مناسب است. طریقه خرد شدن مواد در شکل زیر نشان داده شده است.
برگشت به بالا